Rozwiązania dla rolnictwa

Jak działa fotowoltaika?

Instalacje fotowoltaiczne są urządzeniami przekształcającymi energię promieniowania słonecznego w energię elektryczną. Pojedyncze ogniwa fotowoltaiczne łączy się w moduły, które następnie tworzą panele fotowoltaiczne. Moc pojedynczego ogniwa wynosi na ogół kilka Wattów, modułu – ok. 250–300 W. Moc jednego panelu zależy od ilości modułów, z których się składa. Panele można łączyć ze sobą, aby uzyskać planowaną produkcję energii.

Panele fotowoltaiczne produkują prąd stały. Oznacza to, że niezbędne jest zamontowanie falownika (inwertera), który przetworzy prąd stały na prąd zmienny – wykorzystywany w gospodarstwach domowych i przedsiębiorstwach.

Instalacja fotowoltaiczna jest podłączana do sieci i inwestor nie potrzebuje żadnego dodatkowego akumulatora do przechowywania nadwyżki energii. Rolę akumulatora pełni krajowa sieć energetyczna. Przyłącze do sieci należy wyposażyć w liczniki energii pobranej i oddanej (licznik dwukierunkowy), aby umożliwić rozliczenie z siecią wymienionej energii.

Na dachu czy na gruncie

Panele fotowoltaiczne (PV) można montować na dachach budynków gospodarczych, wiatach czy garażach. Jeśli inwestor dysponuje wolnym miejscem na działce, można postawić instalację na gruncie, stosując specjalną konstrukcję. Istotne jest ustawienie powierzchni względem słońca, z uwzględnieniem zmian kątu padania promieni słonecznych w różnych porach roku. Ważne jest również, by inne elementy, jak sąsiedni budynek czy wysokie drzewa i parkany, nie powodowały częściowego zacienienia instalacji fotowoltaicznej.

W Polsce, ze względu na położenie geograficzne, przyjmuje się za najbardziej wydajne ustawieniem paneli fotowoltaicznych w kierunku południowym, pod kątem 35°. Nie wyklucza to jednak innego położenia instalacji, która poprzez zastosowanie dodatkowych elementów wzmacniających, również może spełniać oczekiwania inwestora.

Ile zaoszczędzę?

Nowoczesne gospodarstwo rolne jest w dużej mierze zautomatyzowane. To niestety powoduje większe koszty energii. Dlaczego zatem, mając duże powierzchnie dachowe na budynkach gospodarczych czy wolne miejsce na gruncie, nie zacząć samodzielnie produkować prąd na własne potrzeby. Dzięki bezobsługowej fotowoltaice rolnik może „uprawiać” energię na ogrzewanie wody, oświetlenie budynków gospodarczych, chłodnie czy elektryczne dojarki. Korzystanie z energii odnawialnej opłaci się zarówno hodowcy czy sadownikowi i umożliwi rozwój gospodarstwa w kierunku np. przetwórstwa. Bardzo często hamulcem w tego typu planach rozwojowych jest zbyt duży koszt energii, a co za tym idzie, wysokie rachunki za prąd.

Realna wysokość oszczędności uzyskanych dzięki fotowoltaice zależy od długości użytkowania, wydajności zastosowanych paneli czy planów rozwojowych gospodarstwa. Możemy jednak przedstawić szacunkowe wyliczenia, które pozwolą Państwu przybliżyć korzyści, jakie rolnik może uzyskać dzięki inwestycji w fotowoltaikę.

Koszty i zyski

Zgodnie z ustawą o podatku rolnym z 2017 roku, rolnicy mogą odliczyć 25% podatku rolnego z wartości całej inwestycji w panele fotowoltaiczne.

Fotowoltaika to sposób na obniżenie kosztów działania Twojej firmy. Zakup energii elektrycznej, przy obecnym poziomie cen, stanowi dla polskiego rolnikay znaczne obciążenie. Pamiętajmy, że cena prądu rośnie średnio 4,5% w skali roku.

Energia wyprodukowana przez instalację fotowoltaiczną daję rolnikowi niezależność energetyczną nie tylko od zmian cen prądu, ale umożliwia pracę gospodarstwa w momencie wprowadzenia ograniczeń poboru prądu. Dzięki temu rolnik może zawsze utrzymywać produkcję na tym samym, najwyższym poziomie.

Pamiętajmy także, że inwestycja w fotowoltaikę zwiększa wartość rolniczych nieruchomości, nie wymaga obsługi, a dodatkowo przyczynia się do dbania o środowisko naturalne – lokalne i globalne.

Jak to zrobić?

Zapraszamy do skorzystania z pomocy naszego konsultanta, który podpowie, jaką wielkość elektrowni słonecznej Państwo potrzebują – w zależności od wielkości gospodarstwa, profilu działalności rolniczej, kosztów energii, planów rozbudowy, ale także możliwości technicznych działki czy budynków gospodarczych. Po wykonaniu bezpłatnej wizji lokalnej i audytu energetycznego zaproponujemy najkorzystniejsze rozwiązanie techniczne. Służymy również wsparciem w wyborze najlepszej opcji sfinansowania tej inwestycji – kredyt, leasing, dotacje.  A w końcowym etapie – załatwiamy formalności związane z uruchomieniem instalacji.

Kto to jest PROSUMENT

Dzięki przyjętej niedawno przez rząd ustawie dotyczącej OZE, rolnicy zyskują  status prosumenta energii odnawialnej. Spółka ENERGA-OBRÓT SA jest zobowiązana współpracować  z wytwórcami energii z paneli fotowoltaicznych – prosumentami. Rozliczenie dokonywane jest na podstawie umowy kompleksowej.

Kto może zostać PROSUMENTEM?

Podmiot taki musi spełniać następujące warunki:

  • wytwarzać energię elektryczną tylko z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji na własne potrzeby
  • być odbiorcą końcowym, czyli nie wykorzystywać energii na potrzeby wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej
  • dokonywać zakupu energii elektrycznej na podstawie umowy kompleksowej
  • wytwarzanie energii elektrycznej nie może stanowić przeważającej działalności gospodarczej

Uruchomienie instalacji

Nasza firma pomaga klientom w przejściu procedury uruchamiania instalacji fotowoltaicznej, dostarczając potrzebne wnioski do wypełnienia i załatwiając formalności  w zakładzie energetycznym. Dobrze jednak wiedzieć, jakie kroki powinien wykonać prosument energii odnawialnej, by podłączyć swoją instalację do sieci i rozpocząć użytkowanie.

Monitoring instalacji

Instalacja fotowoltaiczna to cenna inwestycja, którą należy chronić podobnie jak np. maszyny rolnicze.

Zapraszamy do skorzystania z oferty naszej firmy na specjalistyczne systemy monitoringu GSM.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Kontakt z konsultantem
close slider

Pomoc konsultanta
Wypełnij formularz, a nasz konsultant skontaktuje się z Tobą.

Mój prąd