Koszty i zyski

Koszty i zyski

Zgodnie z ustawą o podatku rolnym z 2017 roku, rolnicy mogą odliczyć 25% podatku rolnego z wartości całej inwestycji w panele fotowoltaiczne.
Fotowoltaika to sposób na obniżenie kosztów działania Twojej firmy. Zakup energii elektrycznej, przy obecnym poziomie cen, stanowi dla polskiego rolnikay znaczne obciążenie. Pamiętajmy, że cena prądu rośnie średnio 4,5% w skali roku.
Energia wyprodukowana przez instalację fotowoltaiczną daję rolnikowi niezależność energetyczną nie tylko od zmian cen prądu, ale umożliwia pracę gospodarstwa w momencie wprowadzenia ograniczeń poboru prądu. Dzięki temu rolnik może zawsze utrzymywać produkcję na tym samym, najwyższym poziomie.
Pamiętajmy także, że inwestycja w fotowoltaikę zwiększa wartość rolniczych nieruchomości, nie wymaga obsługi, a dodatkowo przyczynia się do dbania o środowisko naturalne – lokalne i globalne.

Poprzez działanie zgodnie z koncepcją CSR (Społecznej odpowiedzialności biznesu) Państwa gospodarstwo rolne zwiększy swój prestiż. Dzięki oszczędnościom na energii zyskuje się możliwość inwestowania w dalszy rozwój biznesu, jednocześnie promując swoje produkty jako ekologiczne.

Dzięki fotowoltaice rolnik może zyskać dodatkowe 5 punktów przy ocenie wniosków dotacyjnych z PROW.

Według znowelizowanej ustawy o OZE (Odnawialne Źródła Energii) gospodarstwo rolne, rybackie, hodowca czy sadownik mogą magazynować energię w zakładzie energetycznym i wykorzystywać jej nadwyżki w dogodnym dla siebie czasie. Fotowoltaika podlega obecnie pod system tzw. opustów, w którym energia pobrana przez prosumenta oraz wyprodukowana w instalacji rozliczana jest w systemie bezgotówkowym. W zależności od działającego na danym terenie operatora rozliczenie odbywa się w systemie rocznym lub półrocznym. Użytkownik energii może odzyskać 80% (gdy instalacja ma moc do 10 kW) lub 70% (gdy instalacja ma moc 1040 kW) wprowadzonej do sieci energii nie ponosząc przy tym dodatkowych opłat.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Kontakt z konsultantem
close slider

Pomoc konsultanta
Wypełnij formularz, a nasz konsultant skontaktuje się z Tobą.

Mój prąd