Uruchomienie instalacji

Uruchomienie instalacji

Nasza firma pomaga klientom w przejściu procedury uruchamiania instalacji fotowoltaicznej, dostarczając potrzebne wnioski do wypełnienia i załatwiając formalności  w zakładzie energetycznym. Dobrze jednak wiedzieć, jakie kroki powinien wykonać prosument energii odnawialnej, by podłączyć swoją instalację do sieci i rozpocząć użytkowanie.

Otóż po zakończeniu  montażu instalacji fotowoltaicznej należy wysłać do zakładu energetycznego zgłoszenie przyłączenia do sieci. Należy je złożyć nie później niż 30 dni przed planowanym terminem przyłączenia instalacji fotowoltaicznej. W zgłoszeniu, które przygotowujemy dla naszego klienta, znajduje się m.in. schemat instalacji elektrycznej budynku z uwzględnieniem sposoby podłączenia mikroinstalacji, specyfikacja techniczna fotowoltaiki, a  w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą wydruk z KRS lub z CEIDG. Następnie zakład energetyczny wystawia zaświadczenie o przystosowaniu sieci elektroenergetycznej do przyłącza mikroinstalacji fotowoltaicznej. Po zatwierdzeniu dokumentacji następuje bezpłatna wymiana licznika na dwukierunkowy. Ostatnim krokiem jest podpisanie przez inwestora aneksu do obowiązującej go do tej pory umowy kompletnej z wybranym operatorem energii.

Od tego momentu inwestor instalacji może już rozpocząć produkcję prądu na własne potrzeby i magazynować niewykorzystane nadwyżki energii w sieci.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Kontakt z konsultantem
close slider

Pomoc konsultanta
Wypełnij formularz, a nasz konsultant skontaktuje się z Tobą.

Mój prąd