Jak to zrobić?

Jak to zrobić?

Zapraszamy do skorzystania z pomocy naszego konsultanta, który podpowie, jaką wielkość elektrowni słonecznej Państwo potrzebują – w zależności od wielkości gospodarstwa, profilu działalności rolniczej, kosztów energii, planów rozbudowy, ale także możliwości technicznych działki czy budynków gospodarczych. Po wykonaniu bezpłatnej wizji lokalnej i audytu energetycznego zaproponujemy najkorzystniejsze rozwiązanie techniczne. Służymy również wsparciem w wyborze najlepszej opcji sfinansowania tej inwestycji – kredyt, leasing, dotacje.  A w końcowym etapie – załatwiamy formalności związane z uruchomieniem instalacji.

Wizja lokalna
W pierwszej kolejności dokonamy wizji lokalnej, aby sprawdzić usytuowanie i nasłonecznienie działki i samych budynków. Oszacujemy ewentualne zagrożenia dla pełnej wydajności instalacji jak np. zacienienia, zbyt mały kąt nachylenia powierzchni dachowej, wysokie drzewa, plany rozbudowy gospodarstwa itp. Wspólnie wybierzemy miejsce pod planowaną instalację fotowoltaiczną i ocenimy stan powierzchni, na której ma powstać. Od tego zależy bowiem rodzaj zaproponowanej przez nas konstrukcji nośnej.

Audyt energetyczny
W przypadku gospodarstw rolnych nasz konsultant służy pomocą w przeanalizowaniu rachunków za energię elektryczną, rocznego zużycia, cykliczności czy sezonowości zwiększonego zapotrzebowania na energię. Pozyskane od klienta informacje (w wyniku audytu oraz wizji lokalnej) posłużą nam do określenia rodzaju zalecanych paneli i sposobu montażu.

W przypadku dużych firm produkcyjnych, i co za tym idzie inwestycji na dużą skalę, najlepszym rozwiązaniem jest zlecenie audytu fotowoltaicznego wyspecjalizowanej w tej dziedzinie firmie. Zlecone badania pozwolą określić, czy inwestycja w instalację fotowoltaiczną dla danego obiektu będzie opłacalna. Tego typu audyt uwzględnia również ilość  zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery przez przedsiębiorstwo i stopień zredukowania tej emisji dzięki wykorzystaniu energii odnawialnej.  Pełny audyt fotowoltaiczny zawiera analizę ekonomiczną  przedsięwzięcia (m.in. sposób finansowania, realne uzyski energii w kolejnych latach, aktualnie obowiązujące prawo rozliczeń z zakładem energetycznym czy prognozy wzrostu cen energii).

Jednak inwestorzy indywidualni, drobni czy średni rolnicy nie są zobowiązani do wykonania audytu fotowoltaicznego. Taki dokument może być wymagany w przypadku instytucji publicznych.


Finansowanie
Najważniejsze udogodnienie dla rolnika, zainteresowanego fotowoltaiką, to 25% ulga od należnego podatku rolnego. Ulga rozliczana jest do 15 lat, a w przypadku jej niewykorzystania, przechodzi na spadkobierców podatnika. Rabat jaki może uzyskać rolnik inwestując w panele fotowoltaiczne może wynieść nawet 15 tyś zł przy instalacji o mocy 20kW, a ok. 30-40 tyś przy mocy 50kW.

Rolnicy prowadzący działalność gospodarczą i będący płatnikami VAT mogą odliczyć podatek VAT z tytułu montażu fotowoltaiki. Oznacza to niższą cenę za montaż o 8%.

Instalacja fotowoltaiczna może być sfinansowana kredytem, a rata jest zazwyczaj podobna do kwoty, jaka  widnieje na tradycyjnym rachunku za prąd.  Warto więc zamienić rachunki za energię na niską ratę kredytu. Stopa zwrotu z inwestycji jest o wiele atrakcyjniejsza niż oprocentowanie dostępnych na rynku lokat. Zapraszamy do kontaktu w tej sprawie z naszym konsultantem.

Oprócz kredytu, popularną formą finansowania instalacji fotowoltaicznej przy działalności gospodarczej jest leasing. Podczas trwania umowy leasingowej instalacja pozostaje własnością leasingodawcy i sama na siebie zarabia, a rolnik  wykorzystuje fotowoltaikę do swoich celów gospodarczych.


Duże gospodarstwa rolne, planujące instalację fotowoltaiczną powyżej 50 kW, mogą skorzystać z dotacji Agroenergia.


Do kogo skierowany jest program Agroenergia?
Rolnicy indywidualni – osoby fizyczne: właściciele, użytkownicy wieczyści, samoistni posiadacze lub dzierżawcy nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha. Warunek: rolnik musi od co najmniej 5 lat mieszkać w gminie, na obszarze której znajduje się  jedna z jego nieruchomości rolnych, wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. O dofinansowanie może starać się rolnik, który przez cały ten okres osobiście prowadził gospodarstwo rolne.


Kiedy rusza nabór wniosków?

Program wystartował 8 lipca 2019, a wnioski są rozpatrywane na bieżąco do 20.12.2019 lub do wyczerpania środków.


Jaka jest całkowita pula dotacji dla rolników?
Całkowita kwota 200 mln zł podzielona jest na dwie formy wsparcia:

  • dotacje – 80 mln zł i pożyczki – 120 mln zł.

Jaka jest maksymalna dotacja dla gospodarstwa rolnego?

800 tyś. zł, do 40% kosztów kwalifikowanych.


Jakie są warunki pożyczki?

Pożyczka dla gospodarstwa rolnego – od 100 tyś. zł do 2 mln zł. WIBOR 3M +50pb, nie mniej niż 2% przy okresie finansowania nie dłuższym niż 15 lat, do 100% kosztów kwalifikowanych.


Jakie warunki musi spełniać instalacja fotowoltaiczna objęta dofinansowaniem z Agroenergii?
Dla inwestycji w fotowoltaikę ustalono minimalny próg mocy. Dofinansowanie obejmuje systemy fotowoltaiczne od 50kWp do 1 MWp, dla których ustalono jednostkowy koszt inwestycyjny brutto na 2,5 mln zł (koszt zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej nie może przekroczyć 2,5 mln zł.).


Jakie cele programowe należy spełnić inwestując w fotowoltaikę w gospodarstwie rolnym?
Program oczekuje osiągnięcia dzięki dotacji lub pożyczce dodatkowej zdolności wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych – planowana wartość wskaźnika osiągnięcia celu wynosi co najmniej 10 MW.


Jak złożyć wniosek?
Osoby, które posiadają podpis elektroniczny mogą składać wniosek drogą elektroniczną przez Generator Wniosków o Dofinansowanie. Pozostałe osoby również wypełniają wniosek elektroniczny, ale po wysłaniu go zobowiązane są złożyć ten sam wniosek w wersji drukowanej wraz z kodem kreskowym, znajdującym się na pierwszej stronie, oraz podpisane oświadczenie w kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Kancelaria otwarta jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30. Można oczywiście przesłać dokumenty pocztą lub kurierem.

Głównym założeniem programu Agroenergia jest ograniczenie negatywnego wpływu rolnictwa na środowisko. Każde kolejne gospodarstwo rolne, które uniezależni się od dostaw energii elektrycznej przyczynia się do zwiększenie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego, a dodatkowo wykorzystanie w tym celu energii odnawialnej wpływa na zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza.


Program Agroenergia promuje m.in. instalację paneli fotowoltaicznych na terenach wiejskich, co przyczynia się do podniesienia poziomu życia na wsi i realnych oszczędności w budżetach domowych rolników.

Jest to doskonała okazja do unowocześnienia swojego gospodarstwa rolnego!

Szczegóły na http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/agroenergia/nab/

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Kontakt z konsultantem
close slider

Pomoc konsultanta
Wypełnij formularz, a nasz konsultant skontaktuje się z Tobą.

Mój prąd