Uruchomienie instalacji

Uruchomienie instalacji

Nasza firma pomaga klientom w przejściu procedury uruchamiania instalacji fotowoltaicznej, dostarczając potrzebne wnioski do wypełnienia i załatwiając formalności  w zakładzie energetycznym. Dobrze jednak wiedzieć, jakie kroki powinien wykonać prosument energii odnawialnej, by podłączyć swoją instalację do sieci.

Po zakończeniu  montażu instalacji należy wysłać do zakładu energetycznego zgłoszenie przyłączenia do sieci. Składamy je nie później niż 30 dni przed planowanym terminem przyłączenia instalacji fotowoltaicznej. W zgłoszeniu, które przygotowujemy dla naszego klienta, znajduje się m.in. schemat instalacji elektrycznej budynku z uwzględnieniem sposobu podłączenia mikroinstalacji, specyfikacja techniczna fotowoltaiki. Następnie zakład energetyczny wystawia zaświadczenie o przystosowaniu sieci elektroenergetycznej do przyłącza mikroinstalacji. Po zatwierdzeniu dokumentacji podpisywany jest aneks do umowy kompletnej. Po zawarciu umowy klient otrzymuje bezpłatną usługę wymiany licznika na dwukierunkowy.

Od tego momentu inwestor instalacji może już rozpocząć produkcję prądu na własne potrzeby i magazynować niewykorzystane nadwyżki energii w sieci.

Fotowoltaika podlega obecnie pod system tzw. opustów, w którym energia pobrana przez prosumenta oraz wyprodukowana w instalacji rozliczana jest w systemie bezgotówkowym. W zależności od działającego na danym terenie operatora rozliczenie odbywa się w systemie rocznym lub półrocznym.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Kontakt z konsultantem
close slider

Pomoc konsultanta
Wypełnij formularz, a nasz konsultant skontaktuje się z Tobą.

Mój prąd