Kto to jest PROSUMENT

Kto to jest PROSUMENT?

Dzięki przyjętej niedawno przez rząd ustawie dotyczącej OZE, osoby fizyczne zyskują  status prosumenta energii odnawialnej. Spółka ENERGA-OBRÓT SA jest zobowiązana współpracować  z wytwórcami energii z paneli fotowoltaicznych – prosumentami. Rozliczenie dokonywane jest na podstawie umowy kompleksowej.

Kto może zostać PROSUMENTEM?

Podmiot taki musi spełniać następujące warunki:

  • wytwarzać energię elektryczną tylko z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji na własne potrzeby
  • być odbiorcą końcowym, czyli nie wykorzystywać energii na potrzeby wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej
  • dokonywać zakupu energii elektrycznej na podstawie umowy kompleksowej
  • wytwarzanie energii elektrycznej nie może stanowić przeważającej działalności gospodarczej

Prosumentem energii odnawialnej mogą zostać, w szczególności gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa, osoby fizyczne prowadzące gospodarstwo rolne, rybackie, sadownicze, hodowcy. Uprawnienia takie mają również jednostki sektora publicznego, spółdzielnie mieszkaniowe, kościoły, nadleśnictwa czy fundacje i stowarzyszenia.

Właściciele przydomowej instalacji fotowoltaicznej oprócz produkcji energii elektrycznej na własne potrzeby, mogą rozliczać nadwyżki w systemie korzystnych upustów. Nadwyżki energii będą magazynowane w sieci elektroenergetycznej u operatorów z możliwością ich odbierania w razie potrzeby. Korzyści z takiego rozwiązania z pewnością zauważy gospodarstwo domowe.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Kontakt z konsultantem
close slider

Pomoc konsultanta
Wypełnij formularz, a nasz konsultant skontaktuje się z Tobą.

Mój prąd