Zasady działania fotowoltaiki

Zasady działania fotowoltaiki

Instalacje fotowoltaiczne są urządzeniami przekształcającymi energię promieniowania słonecznego w energię elektryczną. Pojedyncze ogniwa fotowoltaiczne łączy się w moduły, które tworzą panele fotowoltaiczne. Moc pojedynczego ogniwa wynosi na ogół kilka Wattów, modułu – ok. 250–300 W. Moc jednego panelu zależy od ilości modułów, z których się składa. Panele można dalej łączyć ze sobą, aby uzyskać planowaną produkcję energii.

Panele fotowoltaiczne produkują prąd stały. Oznacza to, że niezbędne jest zamontowanie falownika (inwertera), który przetworzy prąd stały na prąd zmienny – wykorzystywany w gospodarstwach domowych i przedsiębiorstwach.

Instalacja fotowoltaiczna jest podłączana do sieci i inwestor nie potrzebuje żadnego dodatkowego akumulatora do przechowywania nadwyżki energii. Rolę akumulatora pełni krajowa sieć energetyczna. Przyłącze do sieci należy wyposażyć w liczniki energii pobranej i oddanej (licznik dwukierunkowy), aby umożliwić rozliczenie z siecią wymienionej energii.

To, ile energii instalacja wyprodukuje, zależy od nasłonecznienia danego miejsca, ilości słonecznych dni w roku, ilości i mocy użytych paneli,  rodzaju ich połączenia (szeregowe, równoległe czy mieszane) i wreszcie od poprawnego montażu całej instalacji.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Kontakt z konsultantem
close slider

Pomoc konsultanta
Wypełnij formularz, a nasz konsultant skontaktuje się z Tobą.

Mój prąd