Procedura

Koszty i zyski

Zapraszamy do skorzystania z pomocy naszego konsultanta, który podpowie, jaką wielkość elektrowni słonecznej Państwo potrzebują – w zależności od wielkości przedsiębiorstwa, kosztów energii, planów rozbudowy, ale także możliwości technicznych działki czy budynków firmowyh. Po wykonaniu bezpłatnej wizji lokalnej i audytu energetycznego zaproponujemy najkorzystniejsze rozwiązanie techniczne. Służymy również wsparciem w wyborze najlepszej opcji sfinansowania tej inwestycji – kredyt, leasing. A w końcowym etapie – załatwiamy formalności związane z uruchomieniem instalacji.


Wizja lokalna
W pierwszej kolejności dokonamy wizji lokalnej, aby sprawdzić usytuowanie i nasłonecznienie działki i samych budynków. Oszacujemy ewentualne zagrożenia dla pełnej wydajności instalacji jak np. zacienienia, zbyt mały kąt nachylenia powierzchni dachowej, ale także czy na wybranej działce nie będą prowadzone wieloletnie prace budowlane (dźwigi, rusztowania itd.).  Wspólnie wybierzemy miejsce pod planowaną instalację fotowoltaiczną i ocenimy stan powierzchni, na której ma powstać instalacja. Od tego zależy bowiem rodzaj zaproponowanej przez nas konstrukcji nośnej.


Audyt energetyczny
W przypadku małych przedsiębiorstw nasz konsultant służy pomocą w przeanalizowaniu rachunków za energię elektryczną, rocznego zużycia, cykliczności czy sezonowości zwiększonego zapotrzebowania na energię. Pozyskane od klienta informacje (w wyniku audytu oraz wizji lokalnej) posłużą nam do określenia rodzaju zalecanych paneli i sposobu montażu.

W przypadku dużych firm, zwłaszcza produkcyjnych, i co za tym idzie inwestycji na dużą skalę, najlepszym rozwiązaniem jest zlecenie audytu fotowoltaicznego wyspecjalizowanej w tej dziedzinie firmie. Zlecone badania pozwolą określić, czy inwestycja w instalację fotowoltaiczną dla danego obiektu będzie opłacalna. Tego typu audyt uwzględnia również ilość  zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery przez przedsiębiorstwo i stopień zredukowania tej emisji dzięki wykorzystaniu energii odnawialnej.  Pełny audyt fotowoltaiczny zawiera analizę ekonomiczną  przedsięwzięcia (m.in. sposób finansowania, realne uzyski energii w kolejnych latach, aktualnie obowiązujące prawo rozliczeń z zakładem energetycznym czy prognozy wzrostu cen energii).

Inwestorzy indywidualni oraz firmy nie są zobowiązani do wykonania audytu fotowoltaicznego. W przypadku instytucji publicznych taki dokument może być jednak wymagany.


Finansowanie
Instalacja fotowoltaiczna może być sfinansowana kredytem, a rata jest zazwyczaj podobna do kwoty, jaka  widnieje na tradycyjnym rachunku za prąd.  Warto więc zamienić rachunki za energię na niską ratę kredytu. Stopa zwrotu z inwestycji jest o wiele atrakcyjniejsza niż oprocentowanie dostępnych na rynku lokat. Zapraszamy do kontaktu w tej sprawie z naszym konsultantem.

Oprócz kredytu, popularną formą finansowania instalacji fotowoltaicznej w biznesie jest leasing. Podczas trwania umowy leasingowej instalacja pozostaje własnością leasingodawcy, a przedsiębiorca  wykorzystuje fotowoltaikę do swoich celów gospodarczych. Firma wlicza czynsz leasingowy w koszty uzyskania przychodu. Jedną z najważniejszych cech leasingu jest uproszczona procedura, wymagająca jedynie przedstawienia dokumentów ewidencyjnych i finansowych firmy. Czas oczekiwania na decyzję trwa średnio 1-2tygodnie.

Podstawowa korzyść  z leasingowania instalacji fotowoltaicznej to fakt, że system sam na siebie zarabia – miesięczne oszczędności związane z produkcją własnej energii, pokrywają częściowo ratę leasingową. Dodatkowo ta forma finansowania zmniejsza obciążenia podatkowe, gdyż całość inwestycji wliczamy w koszty uzyskania przychodu. A także pozwala rozłożyć na raty podatek VAT. Zakup instalacji PV ze środków własnych lub za pomocą kredytu bankowego powoduje, że VAT musimy rozliczyć jednorazowo.


Kto to jest PROSUMENT?

Dzięki przyjętej niedawno przez rząd ustawie dotyczącej OZE, przedsiębiorcy zyskują  status prosumenta energii odnawialnej. Spółka ENERGA-OBRÓT SA jest zobowiązana współpracować  z wytwórcami energii z paneli fotowoltaicznych – prosumentami. Rozliczenie dokonywane jest na podstawie umowy kompleksowej.

Kto może zostać PROSUMENTEM?

Podmiot taki musi spełniać następujące warunki:

– wytwarzać energię elektryczną tylko z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji na własne potrzeby
– być odbiorcą końcowym, czyli nie wykorzystywać energii na potrzeby wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej
– dokonywać zakupu energii elektrycznej na podstawie umowy kompleksowej
– wytwarzanie energii elektrycznej nie może stanowić przeważającej działalności gospodarczej

Prosumentem energii odnawialnej mogą zostać, w szczególności gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa, osoby fizyczne prowadzące gospodarstwo rolne, rybackie, sadownicze, hodowcy. Uprawnienia takie mają również jednostki sektora publicznego, spółdzielnie mieszkaniowe, kościoły, nadleśnictwa czy fundacje i stowarzyszenia.

Mali i średni przedsiębiorcy oprócz produkcji energii elektrycznej na własne potrzeby, mogą rozliczać nadwyżki w systemie korzystnych upustów. Nadwyżki energii będą magazynowane w sieci elektroenergetycznej u operatorów z możliwością ich odbierania w razie potrzeby. Korzyści z takiego rozwiązania z pewnością zauważy każde przedsiębiorstwo, które zainwestowało, bądź ma w planach inwestycję w firmową instalację fotowoltaiczną.


Uruchomienie instalacji

Nasza firma pomaga klientom w przejściu procedury uruchamiania instalacji fotowoltaicznej, dostarczając potrzebne wnioski do wypełnienia i załatwiając formalności  w zakładzie energetycznym. Dobrze jednak wiedzieć, jakie kroki powinien wykonać prosument energii odnawialnej, by podłączyć swoją instalację do sieci i rozpocząć użytkowanie.

Otóż po zakończeniu  montażu instalacji fotowoltaicznej należy wysłać do zakładu energetycznego zgłoszenie przyłączenia do sieci. Należy je złożyć nie później niż 30 dni przed planowanym terminem przyłączenia instalacji fotowoltaicznej. W zgłoszeniu, które przygotowujemy dla naszego klienta, znajduje się m.in. schemat instalacji elektrycznej budynku z uwzględnieniem sposoby podłączenia mikroinstalacji, specyfikacja techniczna fotowoltaiki, a  w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą wydruk z KRS lub z CEIDG. Następnie zakład energetyczny wystawia zaświadczenie o przystosowaniu sieci elektroenergetycznej do przyłącza mikroinstalacji fotowoltaicznej. Po zatwierdzeniu dokumentacji następuje bezpłatna wymiana licznika na dwukierunkowy. Ostatnim krokiem jest podpisanie przez inwestora aneksu do obowiązującej go do tej pory umowy kompletnej z wybranym operatorem energii.

Od tego momentu inwestor instalacji może już rozpocząć produkcję prądu na własne potrzeby i magazynować niewykorzystane nadwyżki energii w sieci.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Kontakt z konsultantem
close slider

Pomoc konsultanta
Wypełnij formularz, a nasz konsultant skontaktuje się z Tobą.

Mój prąd