Koszty i zyski

Koszty i zyski

Fotowoltaika to sposób na obniżenie kosztów działania Państwa firmy. Zakup energii elektrycznej, przy obecnym poziomie cen, stanowi dla polskiego przedsiębiorcy znaczne obciążenie. Pamiętajmy, że cena prądu rośnie średnio 4,5% w skali roku.

Wydatek na instalację fotowoltaiczną można odpisać od podstawy opodatkowania i dokonać amortyzacji kosztów tej inwestycji.

Energia wyprodukowana przez instalację fotowoltaiczną daję przedsiębiorstwu niezależność energetyczną nie tylko od zmian cen prądu, ale umożliwia pracę przedsiębiorstwa w momencie wprowadzenia ograniczeń poboru prądu. Dzięki temu firma może zawsze utrzymywać produkcję na tym samym, najwyższym poziomie.

Fotowoltaika zwiększa wartość firmowych nieruchomości, nie wymaga obsługi, a dodatkowo przyczynia się do dbania o środowisko naturalne – lokalne i globalne.

Poprzez działanie zgodnie z koncepcją CSR (Społecznej odpowiedzialności biznesu) Państwa firma zwiększy swój prestiż. Dzięki oszczędnościom na energii firma zyska możliwość inwestowania w dalszy rozwój biznesu, jednocześnie promując swój produkt jako ekologiczny.

Według znowelizowanej ustawy o OZE (Odnawialne Źródła Energii) przedsiębiorca może magazynować energię w zakładzie energetycznym i wykorzystywać jej nadwyżki w dogodnym dla siebie czasie. Fotowoltaika podlega obecnie pod system tzw. opustów, w którym energia pobrana przez prosumenta oraz wyprodukowana w instalacji rozliczana jest w systemie bezgotówkowym. W zależności od działającego na danym terenie operatora rozliczenie odbywa się w systemie rocznym lub półrocznym. Użytkownik energii może odzyskać 80% (gdy instalacja ma moc do 10 kW) lub 70% (gdy instalacja ma moc 1040 kW) wprowadzonej do sieci energii nie ponosząc przy tym dodatkowych opłat.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Kontakt z konsultantem
close slider

Pomoc konsultanta
Wypełnij formularz, a nasz konsultant skontaktuje się z Tobą.

Mój prąd