Rozwiązania dla biznesu

Zasady działania fotowoltaiki

Instalacje fotowoltaiczne są urządzeniami przekształcającymi energię promieniowania słonecznego w energię elektryczną. Pojedyncze ogniwa fotowoltaiczne łączy się w moduły, które tworzą panele fotowoltaiczne. Moc pojedynczego ogniwa wynosi na ogół kilka Wattów, modułu – ok. 250–300 W. Moc jednego panelu zależy od ilości modułów, z których się składa. Panele można dalej łączyć ze sobą, aby uzyskać planowaną produkcję energii.

Panele fotowoltaiczne produkują prąd stały. Oznacza to, że niezbędne jest zamontowanie falownika (inwertera), który przetworzy prąd stały na prąd zmienny – wykorzystywany w gospodarstwach domowych i przedsiębiorstwach.

Instalacja fotowoltaiczna jest podłączana do sieci i inwestor nie potrzebuje żadnego dodatkowego akumulatora do przechowywania nadwyżki energii. Rolę akumulatora pełni krajowa sieć energetyczna. Przyłącze do sieci należy wyposażyć w liczniki energii pobranej i oddanej (licznik dwukierunkowy), aby umożliwić rozliczenie z siecią wymienionej energii.

Wybór miejsca

Panele fotowoltaiczne (PV) można montować na dachach budynków biurowych, dachach hal, wiatach czy garażach. Praktykowane jest także podwieszanie paneli na nasłonecznionych ścianach budynków. Jeśli firma dysponuje wolnym miejscem na działce, można postawić instalację na gruncie, stosując specjalną konstrukcję. Istotne jest ustawienie powierzchni względem słońca, z uwzględnieniem zmian kątu padania promieni słonecznych w różnych porach roku. Ważne jest, by inne elementy zabudowy, jak komin czy sąsiedni budynek, nie powodowały częściowego zacienienia instalacji fotowoltaicznej. Dotyczy to również drzew czy ogrodzeń.

W Polsce, ze względu na położenie geograficzne, przyjmuje się za najbardziej wydajne ustawienie paneli fotowoltaicznych w kierunku południowym, pod kątem 35°. Nie wyklucza to jednak innego usytuowania instalacji, która poprzez zastosowanie dodatkowych elementów wzmacniających, również może spełniać oczekiwania inwestora.

Oszczędności

Kilkadziesiąt komputerów działających przez wiele godzin, pracujące non stop linie produkcyjne – to wszystko wpływa na wysokie rachunki za prąd. Przedsiębiorstwo nie może ograniczyć tej kosztownej aktywności, bo oznaczałoby to zmniejszenie efektywności firmy. Dodatkowo trzeba borykać się ze stale rosnącymi cenami energii. Negatywne skutki takiej sytuacji to podwyżki cen produktów i usług , a co za tym idzie zmniejszenie konkurencyjności.

Rozwiązanie tego problemu leży w częściowym uniezależnieniu się od dostawców energii elektrycznej i zabezpieczeniu się przed wzrostem rachunków za prąd. Gwarantuje to instalacja fotowoltaiczna.

Koszty i zyski

Fotowoltaika to sposób na obniżenie kosztów działania Państwa firmy. Zakup energii elektrycznej, przy obecnym poziomie cen, stanowi dla polskiego przedsiębiorcy znaczne obciążenie. Pamiętajmy, że cena prądu rośnie średnio 4,5% w skali roku.

Wydatek na instalację fotowoltaiczną można odpisać od podstawy opodatkowania i dokonać amortyzacji kosztów tej inwestycji.

Energia wyprodukowana przez instalację fotowoltaiczną daję przedsiębiorstwu niezależność energetyczną nie tylko od zmian cen prądu, ale umożliwia pracę przedsiębiorstwa w momencie wprowadzenia ograniczeń poboru prądu. Dzięki temu firma może zawsze utrzymywać produkcję na tym samym, najwyższym poziomie.

Fotowoltaika zwiększa wartość firmowych nieruchomości, nie wymaga obsługi, a dodatkowo przyczynia się do dbania o środowisko naturalne – lokalne i globalne.

Procedura

Zapraszamy do skorzystania z pomocy naszego konsultanta, który podpowie, jaką wielkość elektrowni słonecznej Państwo potrzebują – w zależności od wielkości przedsiębiorstwa, kosztów energii, planów rozbudowy, ale także możliwości technicznych działki czy budynków firmowyh. Po wykonaniu bezpłatnej wizji lokalnej i audytu energetycznego zaproponujemy najkorzystniejsze rozwiązanie techniczne. Służymy również wsparciem w wyborze najlepszej opcji sfinansowania tej inwestycji – kredyt, leasing. A w końcowym etapie – załatwiamy formalności związane z uruchomieniem instalacji.

Monitoring instalacji

Instalacja fotowoltaiczna to cenna inwestycja, którą należy chronić podobnie jak samochody firmowe czy maszyny na budowie.

Zapraszamy do skorzystania z oferty naszej firmy na specjalistyczne systemy monitoringu GSM.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Kontakt z konsultantem
close slider

Pomoc konsultanta
Wypełnij formularz, a nasz konsultant skontaktuje się z Tobą.

Mój prąd