Elektrownie PV

Elektrownie fotowoltaiczne

Elektrownie fotowoltaiczne (PV)  to nowy, coraz bardziej popularny rodzaj inwestycji w naszym kraju. Są to instalacje o mocy od kilkudziesięciu kW do kilku MW.

Oferta przeznaczona jest dla przedsiębiorców, którzy planują budowę elektrowni fotowoltaicznej w celu produkcji i dystrybucji energii elektrycznej do sieci elektroenergetycznej.

Lokalizacja

Znalezienie odpowiedniego miejsca na elektrownię PV to podstawa tej inwestycji.  Przykładowo  elektrownia fotowoltaiczna o mocy 1 MW wraz z odstępami technicznymi potrzebuje ok. 2 ha niezacienionego terenu.  I oczywiście musi ona posiadać podłączenie do sieci energetycznej. Do niskiego napięcia można wpiąć do kilkudziesięciu kW, a do średniego – do kilku MW. Przy większej inwestycji konieczne jest poprowadzenie linii do GPZ,  co znacząco podnosi koszty. Nie zawsze słup energetyczny  na działce oznacza możliwe przyłączenie instalacji, dlatego najlepiej uzyskać takie potwierdzenie z zakładu energetycznego.

Budowę zielonej elektrowni rozpoczyna się w oparciu o zgłoszenie robót budowlanych w starostwie powiatowym. Nie zawsze jednak gmina zgadza się na tego typu inwestycję, dlatego łatwiej zrealizować proces inwestycyjny w rejonie, gdzie nie ma planu zagospodarowania przestrzennego.

Procedura

Uzyskanie warunków przyłączenia od lokalnego zakładu energetycznego wymaga złożenia wniosku. Mogą Państwo liczyć w tej kwestii na wsparcie naszej firmy. Wniosek wymaga określenia parametrów elektrowni oraz dołączenia załączników opisujących rodzaj paneli i inwerterów. Po otrzymaniu przez operatora warunków przyłączenia (w ciągu 150 dni), inwestor musi już ściśle przestrzegać zgłoszonych parametrów.  Dlatego niezbędny jest projekt koncepcyjny.

Kolejny krok to wniosek o otrzymanie koncesji na wytwarzanie energii ze  źródła odnawialnego, które wydawane jest przez Urząd Regulacji Energetyki.

Do budowy instalacji przystępujemy, gdy  starostwo powiatowe oraz  lokalna społeczność nie wniosą sprzeciwu do zgłoszenia robót, a gmina zezwoli na wskazaną lokalizację elektrowni. Prace obejmują wykonanie fundamentów, montaż konstrukcji, paneli i inwerterów, oraz  montaż i podłączenie stacji transformacyjnej.

Mając już koncesję, inwestor powinien zarejestrować działalność elektrowni na Towarowej Giełdzie Energii (TGE) w celu obrotu zielonymi certyfikatami. Następnie zakład energetyczny dokonuje uruchomienia i odbioru elektrowni PV.

Monitoring instalacji

Instalacja fotowoltaiczna to cenna inwestycja, którą należy chronić podobnie jak specjalistyczne linie produkcyjne, maszyny na budowie.

Zapraszamy do skorzystania z oferty naszej firmy na specjalistyczne systemy monitoringu GSM.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Kontakt z konsultantem
close slider

Pomoc konsultanta
Wypełnij formularz, a nasz konsultant skontaktuje się z Tobą.

Mój prąd